INFORMACJE O FIRMIE

Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW S.C. jest firmą działającą od 1994r. Jest to firma o profilu projektowo-konsultingowym, z obszaru konstrukcji inżynierskich ukierunkowana przede wszystkim na budownictwo mostowe, betonowe i stalowe

Funkcjonowanie firmy poprzedzone było działalnością mniejszych zespołów projektowych powstałych po transformacji 1989 r,  które w drodze intensywnego rozwoju przekształciły się w spółkę MOSTY-WROCŁAW o obecnym kształcie organizacyjnym, opartą wyłącznie na polskim kapitale.

Od początku działalności wykonujemy zadania dla jednostek administracji drogowej różnego szczebla, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządów Dróg  Wojewódzkich i Miejskich,  do mniejszych jednostek samorządowych oraz dla kontrahentów prywatnych, krajowych i zagranicznych.

Kadra inżynierska firmy to wysoko wykwalifikowani inżynierowie etatowi i  stale współpracujący z firmą inni specjaliści branżowi o pełnych uprawnieniach wymaganych do projektowania obiektów z zakresu działalności firmy.W różnych okresach działalności  współpracowaliśmy z  firmami krajowymi i zagranicznymi, jak na przykład:
 • Freyssinet Polska sp. z o.o. - sprężanie, olinowanie, formowanie segmentów, podnoszenie i nasuwanie konstrukcji,
 • BBKS-Projekt-Wrocław - projekty drogowe, automatyzacja projektowania dróg,
 • H2L2 Architects/Planners USA - architektura, wizualizacja, obiekty zabytkowe i historyczne,
 • EL Studio – architektura, wizualizacje, kształtowanie architektoniczne,
 • ARCADIS Profil sp. z o.o. – projektowanie mostów i wiaduktów,
 • Europe Etudes GECTI (EEG) - Francja - segmentowe konstrukcje sprężone,
 • ISBA Grupa Projektowa – Wrocław – kształtowanie architektoniczne, wizualizacje.
Współpracowaliśmy  także z renomowanymi firmami wykonawczymi jak Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A., Budimex Dromex S.A,  MOSTOSTAL WARSZAWA, Heilit + Woerner Budowlana sp. z o.o., Martifer Polska sp. z o.o., PORR Technobud Polska sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa w zakresie przygotowywania projektów ofertowych,  projektów wykonawczych i warsztatowych oraz konsultacji zagadnień specjalnych z zakresu technologii budowy mostów.Do największych osiągnięć z zakresu działalności firmy zaliczamy:
 • Wprowadzenie do polskiego mostownictwa konstrukcji z rur stalowych,
 • Upowszechnienie w projektowaniu mostów pojęcia "kolorystyki" i "wizualizacji" komputerowej obiektów,
 • Projektowanie obiektów o niekonwencjonalnym ukształtowaniu jako efekt szerszej analizy relacji środowisko-konstrukcja,
 • Stosowanie oryginalnego sposobu czynnego wzmacniania przęseł starych mostów stalowych kablami sprężającymi,
 • Uwzględnienie w projektowaniu odnowy i modernizacji mostów zabytkowych wymogów wynikających z konieczności zachowania dziedzictwa sztuki inżynierskiej,
 • Udział w konkursach na przeprawy mostowe w Polsce, z uzyskaniem znaczących rezultatów.

Biuro uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami za prace projektowe, konkursowe i podsumowujące działalność firmy, a mianowicie:

 • II nagroda w konkursie na projekt mostu przez Wschodnią Odrę (Regalicę ) w Sczecinie (konkurs dwustopniowy), 1995r.,
 •  III nagroda w konkursie  na projekt mostu przez Wisłę w ciągu Obwodnicy Płocka (konkurs dwustopniowy), 1997r.,
 • I i II nagroda (wspólnie z EEG) w konkursie  na projekt estakady w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia (nad torami PKP w obrębie Gądowa) – obecnie „GĄDOWIANKA”, 1997 r,
 • Honorowa nagroda Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Dzieło Mostowe Roku 2000, za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów,
 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Regionalnym Przeglądzie Architektury, Wrocław 2003 r, za atrakcyjne architektonicznie projekty obiektów mostowych,
 • Nagroda II stopnia Ministra Infrastruktury RP za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektura i Budownictwo, za zrealizowany projekt estakady w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia nad ul. Strzegomską i  torami PKP,
 • Dyplom dla firmy MOSTY-WROCŁAW w uznaniu zasług na rzecz działalności i rozwoju Koła Naukowego Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej w 2005 r,
 • I nagroda Prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia w konkursie PIĘKNY WROCŁAW, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2006, w kategorii Obiekt Inżynierski, dla autora projektu: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt sp. z o.o. - w składzie autorów projektu Jerzy Onysyk – ZBP MOSTY-WROCŁAW
 • Wyróżnienie w Konkursie na Koncepcję Architektoniczno-Urbanistyczną Kładki Pieszo-Rowerowej przez Wisłę, „Kazimierz-Podgórze” w Krakowie, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa, 2006 r,
 • Nagroda TYTAN 2007 przyznana przez czasopismo GEOINŻYNIERIA Drogi, Mosty, Tunele, w zakresie Budownictwa Mostowego; Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu łącząca Sromowce Niżne (Polska) z Czerwonym Klasztorem (Słowacja).
 • II miejsce Dolnośląskiej Budowy Roku 2007-2008 dla Zespołu Badawczo – Projektowego Mosty – Wrocław s. c. za przebudowę Mostów Warszawskich we Wrocławiu.

Dzieło mostowe roku 2000
Wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Regionalnym Przeglądzie
Architektury, Wrocław 2003 r
Nagroda TYTAN 2007
II miejsce Dolnośląskiej Budowy Roku 2007-2008
 
Naszymi przemyśleniami dzielimy się ze środowiskiem mostowców i gremiami naukowo-technicznymi i gospodarczymi, przedstawiając najistotniejsze efekty pracy na łamach Inżynierii i Budownictwa  oraz innych czasopism, konferencji i seminariów krajowych i zagranicznych.INFORMACJE O FIRMIEPROFIL DZIAŁALNOŚCIREALIZACJEGALERIA REALIZACJIKONTAKT