PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Profil działalności ZBP MOSTY-WROCŁAW

Kompleksowe projektowanie w zakresie projektów ofertowych, koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych i warsztatowych obejmuje:
  • Nowe konstrukcje inżynieryjne ze szczególnym wyróżnieniem mostów, wiaduktów i kładek,
  • Modernizacje i odnowy obiektów mostowych,
  • Rehabilitacje obiektów stalowych i betonowych z zastosowaniem rozwiązań czynnego i biernego wzmacniania przęseł i podpór,
  • Przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych obiektów.


PREZENTACJA

W uszeregowanym pod względem zakresu działalności układzie,  przedstawiamy rysunki, wizualizacje,  prace koncepcyjne i konkursowe oraz  zdjęcia wybranych obiektów zrealizowanych według naszych prac projektowych.


INFORMACJE O FIRMIEPROFIL DZIAŁALNOŚCIREALIZACJEGALERIA REALIZACJIKONTAKT