OBIEKTY ZREALIZOWANE
OBIEKTY REALIZOWANE
ODNOWY I MODERNIZACJE
PROJEKTY OFERTOWE I KONKURSOWE
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
OBIEKTY ZREALIZOWANE

Most w Golnicach

Lokalizacja: autostrada A18, Golnice
Przeszkoda: rzeka Bóbr
Rozpiętości przęseł: 3×57,30 m

Konstrukcja nośna to dwie ciągłe, kablobetonowe belki zwieńczone u góry płytą pomostową.

Rok ukończenia: 2003 / 2007 (osobno każda nitka)Kładka w Sromowcach Niżnych
Lokalizacja: Sromowce Niżne (Polska), Cerveny Klastor (Słowacja)
Przeszkoda: rzeka Dunajec
Rozpiętości przęseł: 2×10,5 + 90,00 m

Kładka pieszo-rowerowa o konstrukcji podwieszonej. Dźwigary główne z drewna klejonego stężone stalowymi półramami i układem stężeń wiatro-wych. Pomost kładki drewniany z elementami stalowymi. Pylon o wysokości 26,84 m wykonany z rur stalowych.

Rok ukończenia: 2006

Obiekt uzyskał Nagrodę TYTAN 2007Kładka w Św. Katarzynie

Lokalizacja: Św. Katarzyna koło Wrocławia
Przeszkoda: rzeka Szalona
Rozpiętości przęseł: 9,00 + 9,00 m

Konstrukcja ukształtowana w formie przęseł ciągłych wykonanych z dwóch stalowych rur połączonych poprzecznicami. Pomost z bali drewnianych.

Rok ukończenia: 2006Kładka nad A4 w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja: Ruda Śląska
Przeszkoda: autostrada A4
Rozpiętości przęseł: 54,58 + 7,02 m

Dwuprzęsłowa konstrukcja z pomostem z betonu sprężonego. Pylon w kształcie litery A o całkowitej wysokości 23,7 m wykonany z rur stalowych. Pomost podwieszony za pomocą lin.

Rok ukończenia: 2004Kładka Słodowa

Lokalizacja: Wrocław – Stare Miasto
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętość przęsła: 48,00 m

Konstrukcja przęsła składa się z dwóch przenikających się rurowych dźwigarów łukowych. Pomost stanowiący jednocześnie ściąg łuków jest zamkniętą konstrukcją skrzynkową z blach stalowych.

Rok ukończenia: 2003Kładka Piaskowa

Lokalizacja: Wrocław – Stare Miasto
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętości przęseł: 4,50 + 45,00 + 4,50 m

Stalowe przęsło ukształtowane jest w formie belki trójprzęsłowej, kotwionej na końcach. Pomost jest zamkniętą konstrukcją skrzynkową z blach stalowych.

Rok ukończenia: 2003
         


Estakada Gądowska

Lokalizacja: Wrocław – Gądów, w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia
Przeszkoda: tereny zurbanizowane
Rozpiętości przęseł estakad głównych: nitka wschodnia 33,00 + 2×40,00 + 52,00 + 42,00 + 39,00 + 48,00 + 2×46,00 + 2×36,00 + 46,75 + 40,00 + 35,00 + 30,00 m; nitka zachodnia 32,20 + 2×43,00 + 52,00 + 41,00 + 2×37,00 + 2×47,00 + 2×46,00 + 48,00 + 40,00 + 35,00 + 30,00 m
Rozpiętości przęseł estakad dojazdowych: nitka wschodnia 19,00 + 4×27,00 +  21,50 m; nitka zachodnia 19,00 + 21,50 + 3×27,00 + 21,50 m

Dwie niezależne konstrukcje estakad głównych o ustroju nośnym skrzynkowym o wysokości 2,50 m, z betonu sprężonego. Estakada ukształtowana w łuku pionowym i poziomym. Estakady dojazdowe to płytowo-belkowe ustroje z betonu sprężonego. Podpory słupowe w przekroju okrągłe. Przęsła estakad głównych wykonane w technologii nasuwania podłużnego i na rusztowaniach.

Rok ukończenia: 2002
         


Kładka nad ul. Źródłową w Kielcach

Lokalizacja: Kielce
Przeszkoda: ul. Źródłowa
Rozpiętości przęseł: 29,06 + 12,71 m

Kładka o konstrukcji podwieszonej. Przęsła z rur stalowych stężonych poprzecznicami. Pomost z blachy stalowej opartej na podłużnicach. Skośny pylon wysokości 13,8 m wykonany z rur stalowych.

Rok ukończenia: 2000
         


Kładka „Łuk Erosa”

Lokalizacja: MOP – Młyński Staw
Przeszkoda: autostrada A4
Rozpiętość przęsła: 67,50 m

Pomost z betonu sprężonego, podwieszony na czterech wantach. Łuk o wysokości 17,70 m to stalowa konstrukcja skrzynkowa.

Rok ukończenia: 2000Kładka „Krzywy kij” I

Lokalizacja: połączenie MOP Witowice i MOP Oleśnica Mała
Przeszkoda: autostrada A4
Rozpiętość przęsła: 60,40 m

Pomost z betonu sprężonego, stalowy pylon wysokości 21,67 m o konstrukcji skrzynkowej i otwartej. Podwieszenie realizowane za pomocą lin kotwionych w pomoście i w przyczółku.


Rok ukończenia:
2000
Kładka „Krzywy kij” II

Lokalizacja: połączenie MOP Wysoka i MOP Góra Św. Anny
Przeszkoda: autostrada A4
Rozpiętość przęsła: 60,40 m

Pomost z betonu sprężonego, stalowy pylon wysokości 21,67 m o konstrukcji skrzynkowej i otwartej. Podwieszenie realizowane za pomocą lin kotwionych w pomoście i w przyczółku.


Rok ukończenia:
2000
Most w Świdnicy

Lokalizacja: Świdnica, w ciągu drogi nr 5
Przeszkoda: rzeka Bystrzyca
Rozpiętości przęseł: 2×18,20 m

Most dwuprzęsłowy, o ustroju nośnym w formie dźwigarów stalowych, obetonowanych.


Rok ukończenia: 2000
Kładka Złotnicka

Lokalizacja: Wrocław – Leśnica
Przeszkoda: rzeka Bystrzyca
Rozpiętości przęseł: 34,00 + 33,86 m

Kładka pieszo-jezdna o konstrukcji podwieszonej. Pomost stalowy z rur z użebrowaną blachą pomostu. Pylon wysokości 12,8 m wykonany z rur stalowych.


Rok ukończenia: 1999


Obiekt uzyskał nagrodę Dzieło Mostowe Roku 2000
Kładka w Podtyniu

Lokalizacja: Podtynie (Kotlina Kłodzka)
Przeszkoda: rzeka Nysa Kłodzka
Rozpiętości przęseł: 34,40 + 45,85 m

Dwuprzęsłowy, ciągły ustrój nośny w formie przestrzennej struktury z rur stalowych. Pomost stalowy, użebrowany.


Rok ukończenia: 1998


Obiekt uzyskał nagrodę Dzieło Mostowe Roku 2000

         


Kładka w Osjakowie

Lokalizacja: Osjaków
Przeszkoda: rzeka Warta
Rozpiętości przęseł: 2×50,00 m

Dwa przęsła o ustroju nośnym w formie struktury z rur. Pomost stalowy, użebrowany.

Rok ukończenia: 1997

         


Wiadukt w ciągu DTŚ w Świętochłowicach

Lokalizacja: Śwętochłowice
Przeszkoda: tory kolejowe PKP
Rozpiętości przęseł: 20,80 + 3×22,00 + 2×26,00 + 20,80 m

Dwie nitki wieloprzęsłowego wiaduktu o przęsłach ciągłych zbudowanych z prefabrykowanych sprężonych belek korytkowych.


Rok ukończenia: 1996
Ponadto zrealizowano:
  • 10 obiektów inżynierskich w ciągu autostrady A4 w ramach modernizacji odcinka Wądroże Wielkie – Bielany Wrocławskie;
  • 6 obiektów inżynierskich w ciągu autostrady A4 w ramach modernizacji odcinka Krzywa – Wądroże Wielkie;
  • 2 obiekty mostowe w ciągu Drogi Wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka (Wschodnia Obwodnica Wrocławia).INFORMACJE O FIRMIEPROFIL DZIAŁALNOŚCIREALIZACJEGALERIA REALIZACJIKONTAKT