OBIEKTY ZREALIZOWANE
OBIEKTY REALIZOWANE
ODNOWY I MODERNIZACJE
PROJEKTY OFERTOWE I KONKURSOWE
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
OBIEKTY REALIZOWANE

Most w ciągu AOW

Lokalizacja: Wrocław, w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8
Przeszkoda: dolina rzeki Odry
Rozpiętości przęseł: estakada lewobrzeżna 40,00 + 2×52,00 + 56,00 + 6×60,00 + 49,00 m; most główny 50,00 + 2×256,00 + 50,00 m; estakada prawobrzeżna 49,00 + 7×60,00 + 50,00 m; długość całkowita obiektu wynosi 1742,00 m

Na obiekt składają się trzy niezależne konstrukcje: estakada lewobrzeżna, most główny, estakada prawobrzeżna. Estakady dojazdowe to dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie AOW. Konstrukcja nośna dla każdej nitki jest ciągłą, kablobetonową belką o przekroju poprzecznym trzykomorowej skrzynki. Most główny to konstrukcja czteroprzęsłowa. Przęsła środkowe w formie kablobetonowej trzykomorowej skrzynki podwieszono wantami do centralnie usytuowanego, żelbetowego pylonu o wysokości 122,00 m. Przęsła te to niezależne konstrukcje pod każdą z jezdni autostrady, zarówno w sensie podparcia na podporach jak i podwieszenia ich do pylonu. Cięgna podwieszające przęsła tworzą cztery płaszczyzny podwieszenia zbiegające się w ramionach pylonu. W widoku z boku układ wachlarzowy, symetryczny.
Nowy Most Warszawski
Lokalizacja: Wrocław
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętości przęseł: 31,49 + 34,65 + 37,03 + 37,35 + 38,00 + 61,89 m

Ustrój nośny ciągły, ukształtowany w formie dwóch stalowych skrzyń dwukomorowych o pochylonych środnikach, połączonych poprzecznicami, z żelbetową płytą pomostu. Przęsło nad nurtem rzeki wzmocniono stalowymi łukami o wyniosłości 10,5 m ponad poziom pomostu.
Wiadukt nad A4

Lokalizacja: odcinek A4 Zgorzelec – Krzywa, skrzyżowanie z drogą DK nr 94
Przeszkoda: autostrada A4
Rozpiętości przęseł: 45,47 + 45,28 m

Wiadukt to dwuprzęsłowa, dwubelkowa konstrukcja podwieszona z betonu sprężonego (w skosie). Stalowe pylony wysokości 15,3 m zamocowano w korpusach filarów.
Kładka w Mszczonowie
Lokalizacja: Mszczonów
Przeszkoda: Droga Krajowa nr 8
Rozpiętości przęseł: 29,90 + 29,00 m

Konstrukcję przęsła stanowi stalowa skrzynia o półkolistym kształcie z jednostronnym wspornikiem. Przęsło jest podwieszone z jednej strony do pylonu o wysokości 15,0 m (z rur), skośnego w płaszczyźnie prostopadłej do osi kładki.
Kładka „Wężowisko”

Lokalizacja: Jadwisin
Przeszkoda: Droga Krajowa nr 61
Rozpiętość przęseła: 30,00 m

Łuki o wyniosłości 14,0 m, nachylone względem siebie wykonane są z rur stalowych. Pomost kładki został zaprojektowany jako żelbetowy. Przęsło jest podwieszone do rur stężających łuki. Pochylnie i schody podparte na stalowej konstrukcji ukształtowanej w formie fal.
Kładka „Strzecha Mazowiecka”
Lokalizacja: Jadwisin
Przeszkoda: Droga Krajowa nr 61
Rozpiętości przęseł: 5,90 + 20,30 + 5,90 m

Konstrukcję nośną kładki zaprojektowano w formie trójkątnej ramy wysokości 14,7 m wykonanej z rur. Płytowe przęsło z betonu zbrojonego podwieszone jest za pomocą prętów.
Most graniczny przez Nysę Łużycką

Lokalizacja: Droga Krajowa nr 12 w ciągu obwodnicy miasta Łęknica
Przeszkoda: rzeka Nysa Łużycka
Rozpiętości przęseł: 27,65 + 44,00 + 2×34,00 + 26,65 m

Przęsła belkowe z betonu sprężonego zwieńczone płytą pomostu. Dźwigary o zmiennej wysokości.
Ponadto zaprojektowano:
  • 13 obiektów inżynierskich w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, w tym: wiadukty o długości 300 m i 750 m, przejście dla zwierząt;
  • 15 wiaduktów w ciągu S8, na odcinku Wrocław – Oleśnica.


INFORMACJE O FIRMIEPROFIL DZIAŁALNOŚCIREALIZACJEGALERIA REALIZACJIKONTAKT