OBIEKTY ZREALIZOWANE
OBIEKTY REALIZOWANE
ODNOWY I MODERNIZACJE
PROJEKTY OFERTOWE I KONKURSOWE
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
PROJEKTY OFERTOWE I KONKURSOWE

Kładka w Krakowie

Lokalizacja: Kraków
Przeszkoda: rzeka Wisła „Kazimierz – Podgórze”
Rozpiętości przęseł: łukowe 115,40 m; taśmowe 56,29 + 77,52 m

Ustrój nośny kładki składa się z dwóch bezprzegubowych łuków parabolicznych połączonych w kluczu płytą. Ustrój górny to dwie konstrukcje wiszące (taśmowe), zamocowane za istniejącymi przyczółkami i w płycie łączącej łuki. Zaprezentowana konstrukcja łukowo-wisząca jest rozwiązaniem unikalnym w skali światowej.

Wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Gminę Miejską Kraków
Wiadukt w ciągu ul. Robotniczej we Wrocławiu
Lokalizacja: Wrocław
Przeszkoda: tory kolejowe PKP
Rozpiętości przęseł: 45,00 + 2×60,00 + 2×42,86 + 34,28 m

Sześcioprzęsłowy wiadukt typu extradosed. Konstrukcję pomostu zaprojektowano w postaci trzech stalowych dźwigarów skrzynkowych o pochylonych środnikach o wysokości 1,53 m. Całość zespolona z monolityczną płytą pomostu. Stalowe pylony w kształcie litery V mają wysokość 10,5 m ponad poziom pomostu. Zastosowano jedną płaszczyznę podwieszenia.

I miejsce w konkursie zorganizowanym przez ZDiK we WrocławiuMost w Skorogoszczy

Lokalizacja: Skorogoszcz
Przeszkoda: rzeka Nysa Kłodzka
Rozpiętości przęseł: 2×59,75 m

Pierwotna Koncepcja: Dwuprzęsłowy ukośny ruszt, w łuku poziomym i pionowym. Na ustrój nośny przęseł składają się trzy stalowe dźwigary skrzynkowe wysokości 1,03 m, od góry zamknięte żelbetową płytą pomostową. W celu uzyskania małej wysokości konstrukcyjnej ustrój nośny podwieszono za pomocą lin. Stalowe pylony zamocowano w konstrukcji nośnej przęseł.
         
W stosunku do pierwotnej koncepcji, w zrealizowanym projekcie wprowadzono zmiany: pylon zamocowano w filarze, zwiększono liczbę lin podwieszenia, zmieniono wysokość konstrukcyjną dźwigarów. Zdjęcia poniżej ukazują zrealizowany obiekt.
Kładka Słodowa
Lokalizacja: Wrocław – Stare Miasto
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętość przęsła: 49,00 m

Kładka o konstrukcji podwieszonej. Pomost stalowy z rur stężonych poprzecznicami. Blacha pomostu oparta na podłużnicach. Pylon wysokości 26,0 m wykonany z rur stalowych, skośny w płaszczyźnie równoległej i prostopadłej do osi podłużnej obiektu.Kładka Piaskowa

Lokalizacja: Wrocław – Stare Miasto
Przeszkoda: rzeka Odra
Kładka Bielarska
Lokalizacja: Wrocław – Stare Miasto
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętość przęsła: 30,00 m

Ustrój nośny w formie przestrzennej struktury o zmiennej wysokości ukształtowanej z rur stalowych. Pomost w postaci blachy stalowej opartej na poprzecznicach.Most Tysiąclecia

Lokalizacja: Wrocław, Obwodnica Śródmiejska Wrocławia
Przeszkoda: rzeka Odra
Rozpiętości przęseł: 36,00 + 44,00 + 2×56,00 + 112,00 + 5×56,00 + 44,00 m

Obiekt zaprojektowano jako jedenastoprzęsłowy dźwigar skrzynkowy wzmocniony podwieszeniem w strefie przęsła nurtowego (rozpiętości 112,0 m). Pylony utwierdzono w dźwigarze skrzynkowym. Zastosowano jedną centralnie usytuowaną płaszczyznę podwieszenia. Wysokość konstrukcyjna dźwigara skrzynkowego wynosi 3,80 m, pylon wzniesiono na wysokość 18,07 m nad poziom pomostu.
Most Pychowicki
Lokalizacja: Kraków
Przeszkoda: rzeka Wisła
Rozpiętości przęseł: 54,50 + 2×60,00 + 63,00 + 108,20 + 38,00 + 38,30 m

Przęsła mostu o betonowym przekroju skrzynkowym, czterokomorowym o pionowych środnikach. W strefach podporowych przewidziano wzmocnienie grzbietowymi dźwigarami krzywoliniowymi o wyniosłości 8,3 m i 14,7 m.Estakada Gądowska

Lokalizacja: Wrocław – Gądów, w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia
Przeszkoda: tereny zurbanizowane
Rozpiętości przęseł: najdłuższe przęsło rozpiętości 57,20 m

Obiekt piętnastoprzęsłowy o dwóch niezależnych nitkach. Każda to ustrój nośny ciągły z betonu sprężonego. W przekroju skrzynkowy, trzykomorowy o zmiennej wysokości. W obrębie środkowej komory zastosowano wyoblenie pasa dolnego. Obiekt ukształtowany w łuku poziomym i pionowym. Przewidywana technologia wykonania to montaż z elementów prefabrykowanych.

II miejsce w konkursie zorganizowanym przez ZDiK we Wrocławiu
Most przez Wisłę w Płocku
Lokalizacja: Obwodnica Płocka
Przeszkoda: rzeka Wisła
Rozpiętości przęseł: 40,00 + 43,00 + 10×46,00 + 57,00 + 72,00 + 90,00 + 2×150,00 + 90,00 + 72,00 + 57,00 + 3×46,00 m

Dwie niezależne konstrukcje pod każdą z jezdni obwodnicy. Ustrój nośny ukształtowany w formie belki ciągłej z betonu sprężonego. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jednokomorową skrzynię o pionowych środnikach i zmiennej wysokości.

III miejsce w konkursie zorganizowanym przez ZMRP
Ponadto opracowano projekty ofertowe i konkursowe:
  • projekt konkursowy mostu drogowego przez Dunajec w Nowym Sączu;
  • ofertowy projekt zamienny budowy mostu przez rzekę Bóbr w miejscowości Szprotawa;
  • projekt kładki przez Nysę Łużycką w Parku Mużakowskim w Łęknicy;
  • koncepcja mostu w Zegrzu przez Zalew Zegrzyński w ciągu drogi krajowej nr 61;
  • koncepcja mostu Świętokrzyskiego w Warszawie;
  • koncepcja kładki dla pieszych nad ul. Wołowską w Warszawie;
  • koncepcja Żabiej Kładki nad Odrą Miejską we Wrocławiu.


INFORMACJE O FIRMIEPROFIL DZIAŁALNOŚCIREALIZACJEGALERIA REALIZACJIKONTAKT