2011

HALA STULECIA

HALA STULECIA WE WROCŁAWIU

Hala Stulecia we Wrocławiu, powstała w latach 1911–1913, jest unikalną konstrukcją żelbetową. Jej fundamentalną część stanowi żebrowa kopuła podparta łożyskami na dolnej części konstrukcji, która formuje audytorium i absydy, także zbudowana z żelbetu. Ekspertyza przeprowadzona przed renowacją Hali Stulecia ujawniła potrzebę wzmocnienia dolnego pierścienia kopuły o rozpiętości 65.0 m. Zaproponowano wzmocnienie za pomocą taśm z włókna węglowego. Po przeprowadzeniu analizy statycznej zaprojektowano i wdrożono wzmocnienie pierścienia. Projekt zakładał zastosowanie kabli podobnych do tych, jakie używa się w konstrukcjach z betonu sprężonego, oplatających dolny pierścień kopuły. Hala Stulecia znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków, ponieważ została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.