2009

KŁADKA W KRAKOWIE

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KAZIMIERZ-LUDWINÓW

Kładkę zaprojektowano jako połączenie Kazimierza – historycznej dzielnicy Krakowa, z leżącym na prawym brzegu Wisły Ludwinowem. Obiekt zlokalizowano w ścisłym centrum miasta, w sąsiedztwie Zamku Królewskiego na Wawelu. Zasadniczą część kładki stanowi przęsło nurtowe, złożone z dwóch dźwigarów stalowych, zamocowanych w masywnych przyczółkach betonowych o złożonym kształcie, oraz umieszczonego pomiędzy nimi pomostu środkowego.

Przęsło główne składa się z trzech skrzynkowych dźwigarów stalowych o zmiennym przekroju poprzecznym: zewnętrznych (bocznych) łuków o szerokości 4,00 m i małej wyniosłości oraz środkowego, wiotkiego, sinusoidalnego dźwigara o szerokości 3,30 m. Pomosty skrajne przeznaczone są do ruchu pieszych i rowerzystów, natomiast pomost środkowy (widokowy) wyposażony jest w schody i przeznaczony wyłącznie dla pieszych. Rozpiętość przęsła w świetle wynosi 127,20 m, a długość całkowita 159,10 m. Połączenie dźwigarów bocznych i środkowego zapewnia nieregularny, radialny układ stalowych wieszaków i słupków oraz poprzecznych rygli. Całkowita szerokość kładki wynosi 13,60 m.

Zamawiający: gmina Kraków – ZIKiT
Projekt architektoniczny: Biuro Projektów Lewicki Łatak
Projekt konstrukcji: ZB-P MOSTY-WROCŁAW, 2009