2006

KŁADKA W KRAKOWIE – konkurs

PROJEKT KONKURSOWY KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ DZIELNICE KAZIMIERZ I PODGÓRZE W KRAKOWIE

Ustrój nośny kładki zaprojektowano w formie dwóch żelbetowych bezprzegubowych łuków parabolicznych (stanowiących połączenie bulwarów nadbrzeżnych) połączonych w kluczu płytą. Pomost górny to dwie konstrukcje wiszące (taśmowe), zamocowane w blokach oporowych usytuowanych za istniejącymi przyczółkami i płycie łączącej łuki. Zastosowano różne strzałki zwisu cięgien lewej i prawej taśmy, co powoduje zrównoważenie sił od obciążeń stałych działających na łuki.

Konkurs: SARP w Krakowie, 2006
Koncepcja: ZB-P MOSTY-WROCŁAW i El Studio, 2006
Wynik: Wyróżnienie