2010

KŁADKA W KRAKOWIE – realizacja

KŁADKA KAZIMIERZ-PODGÓRZE W KRAKOWIE

Przęsło kładki ma schemat statyczny łuku utwierdzonego ze ściągiem o rozpiętości teoretycznej L=148 m i wyniosłości H=15,34 m. Ściąg zastosowano w celu minimalizacji oddziaływań poziomych na fundamenty  przyczółków łuku. Do pojedynczego dźwigara łukowego jest podwieszony dwudzielny pomost stalowy o całkowitej długości 137 m, składający się z dwóch niezależnych jezdni rowerowo-pieszych o szerokości 3,0 m każda. Pomost jest z obu stron zakotwiony w żelbetowych przyczółkach. Konstrukcja pomostu składa się z poprzecznic z rur stalowych o zmiennej długości od 10,5 do 17,5 m, podwieszonych do dźwigara łukowego za pomocą linowych wieszaków ukośnych w układzie X, które w przekroju poprzecznym tworzą trójkąt równomierny z poprzecznicami. Rozstaw poprzecznic wzdłuż przęsła wynosi 5 m. Poprzecznice są stężone w poziomie za pomocą systemu wiatrownic w układzie X, wykonanych z rur stalowych. Na poprzecznicach oparte są dwudzielne stalowe płyty pomostu o konstrukcji stalowej, sztywno połączonej z poprzecznicami.

Przęsło kładki wykonano na brzegu rzeki (równolegle do brzegu) i nasunięto obrotowo na podpory.

Rok realizacji: 2010
Zamawiający: Gmina Miejska Kraków
Projekt architektoniczny: Autorska Pracownia P- P A.Getter
Projekt wykonawczy: Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING, ZB-P MOSTY-WROCŁAW, Konsultacyjne Biuro Projektowe Żółtowski
Realizacja: Intercor Zawiercie i Intop Tarnobrzeg