2000

KŁADKA NAD AUTOSTRADĄ A4 – ŁUK EROSA

KŁADKA „ŁUK EROSA” NAD AUTOSTRADĄ A4

Kładka łukowa to konstrukcja składająca się z przęsła z betonu sprężonego C45/50 podwieszonego do stalowego łuku usytuowanego skośnie do osi przęsła. Pomost kładki łukowej zaprojektowano według tych samych założeń, jakie przyjęto dla kładek wantowych. Łuk zamocowano w niezależnych fundamentach betonowych.

Obiekty wyposażono w indywidualnie zaprojektowane poręcze z rur, odporne na intensywne użytkowanie.

Rok realizacji: 2000
Zamawiający: GDDKiA, O/oPOLE
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: MOTA