1999

MOST W BOLKOWIE

REHABILITACJA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NYSĘ SZALONĄ W BOLKOWIE

Jest to jeden z najstarszych mostów na Dolnym Śląsku. Wzniesiony został  w 1562 roku, w okresie przebudowy zamku w Bolkowie. Do czasów współczesnych zachowało się sklepienie z ciosów kamiennych ułożonych na zaprawie piaskowo-wapiennej z dodatkami. Rozpiętość sklepienia w świetle wynosi 10,60 m, a szerokość 6,00 m. Pomost (nadłucze) był kilkakrotnie przebudowywany. Po intensywnej ulewie w maju 1999 roku część nadłucza wraz z wypełnieniem gruntowym i nawierzchnią osunęła się do rzeki.

Projekt odbudowy wykonano zakładając rozbiórkę nadłucza do poziomu wezgłowi sklepienia, naprawę sklepienia, wykonanie na nowej zasypce żelbetowej płyty odciążającej i odtworzenie elementów wyposażenia.

Rok rehabilitacji: 1999
Zamawiający: Gmina Bolków
Projekt: Pont Wrocław i ZB-P MOSTY-WROCŁAW