1998

MOST W ŚCINAWIE

WZMOCNIENIE MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ ODRĄ W ŚCINAWIE

Most w Ścinawie wybudowany został w latach 1900-1903. Ustrój nośny to dwie klasyczne kratownice, tworzące przęsła mostu głównego i nad terenem zalewowym. Całość to układ belkowy z przegubami.

Podczas ponad stuletniej eksploatacji most był przebudowywany i wzmacniany. Ostatni remont wykonany został w 1998 roku i polegał na wzmocnieniu pomostu za pomocą dodatkowej belki doprężonej za pomocą kabli swobodnych. Obejmował on także wzmocnienie przyczółka,  wymianę łożysk i renowację podpór. Wykonano także zabezpieczenia antykorozyjne.

Most jest dziełem inżynierskim ciągle funkcjonującym w układzie sieci drogowej.

Rok realizacji wzmocnienia: 1998
Zamawiający: GDDKiA, O/Wrocław
Projekt wzmocnienia: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: KPRM Kielce