2006

PARK MUŻAKOWSKI

REWITALIZACJA MOSTU ANGIELSKIEGO W PARKU MUŻAKOWSKIM W ŁĘKNICY

Park Mużakowski usytuowany jest nad graniczną rzeką Nysą Łużycką w Łęknicy. Obszar parku obejmuje tereny po obu stronach rzeki w Polsce i Niemczech. Most Angielski zbudowano pod koniec XIX wieku. W czasie II wojny światowej obiekt został zniszczony. W roku 2006 podjęto decyzję o odbudowie obiektu. Założeniem odbudowy było odtworzenie możliwie wiernie historycznego obiektu. Opracowano koncepcję zawierającą odbudowę podpór w formie oryginalnej oraz odtworzenie oryginalnego (znanego z archiwalnych zdjęć) wyposażenia. Ustrój nośny zaprojektowano ze stalowych dźwigarów walcowanych.

Rok wykonania projektu koncepcyjnego: 2006
Rok realizacji: 2010
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
Projekt koncepcyjny: ZB-P MOSTY-WROCŁAW