2008

KŁADKA W JADWISINIE – STRZECHA MAZOWIECKA

KŁADKA „STRZECHA MAZOWIECKA” W JADWISINIE

Obiekt nad drogą krajową DK 61 w Jadwisinie. Konstrukcję nośną kładki zaprojektowano w formie trójkątnej ramy z rur. Forma ta zdominowała ukształtowanie reszty układu konstrukcyjnego, między innymi podpór, ramp oraz schodów. Aby nadać dynamikę konstrukcji „trójkątne łuki” odchylono na zewnątrz o kąt 8,13°, co dodało konstrukcji pewnej „lekkości”. Konsekwentnie o kąt 8,13° odchylono także płaszczyzny podwieszenia pomostu oraz balustrady. Pomost przęseł kładki zaprojektowano jako ustrój trójprzęsłowy, płytowy, z betonu zbrojonego klasy C35/45. Rozpiętości pomostu wynoszą 5,90+20,30+5,90 m. Pomost podwieszony jest poprzez pręty do „trójkątnego łuku” w jego wierzchołku oraz oparty jest na rurowych ryglach poprzecznych. Dojścia do kładki zrealizowane są poprzez żelbetowe pochylnie i schody umieszczone równolegle do drogi po obu stronach.

Rok realizacji: 2008
Zamawiający: GDDKiA, O/Warszawa
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: PRM Mosty Łódź