2008

KŁADKA W JADWISINIE – WĘŻOWISKO

KŁADKA „WĘŻOWISKO” W JADWISINIE

Obiekt nad drogą krajową DK 61 w Jadwisinie. Przęsło główne kładki podwieszono do łuków z rur stalowych zamocowanych w fundamentach. Rozpiętość łuku wynosi 34,0 m. wysokość 13,98 m. Pomost kładki został zaprojektowany jako płyta z betonu zbrojonego C35/45. Pomost podwieszony jest prętami ze stali wysokiej wytrzymałości (Ø 30 mm i Ø 42 mm) do rur stężających łuki. Pręty kotwione są w pomoście co 5,0 m. Pochylnie zaprojektowano jako płyty żelbetowe oparte na specjalnie uformowanej konstrukcji rur.

Rok realizacji: 2008
Zamawiający: GDDKiA, O/Warszawa
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: PBL MAZOWIECKIE MOSTY