2011

WIADUKT KZ-B

EKODUKT NAD ŁĄCZNICĄ AUTOSTRADOWEJ OBWODNICY WROCŁAWIA

Obiekt jest przejściem dla zwierząt zlokalizowanym nad łącznikiem Autostrady A-8 – Obwodnica Wrocławia. Obiekt zaprojektowano jako ekodukt – przejście regionalne przeznaczone dla wszystkich gatunków zwierząt. Obiekt zaprojektowano w formie żelbetowego łuku bezprzegubowego o zmiennej geometrii w planie i przekroju. Minimalna grubość konstrukcji łukowej wynosi 0,90 m. Rozpiętość konstrukcji w świetle wynosi 35,55 m. Cała konstrukcja przejścia składa się z trzech niezależnych segmentów rozdzielonych szczelinami dylatacyjnymi. Minimalna szerokość konstrukcji wynosi 37,16 m, zaś całkowita szerokość konstrukcji nośnej przy połączeniu ze stopą fundamentową 60,42 m. W celu przeniesienia sił poziomych (rozporu łuku) oba fundamenty połączono ściągami. Ściągi wykonano z betonu sprężonego.

Rok realizacji: 2011
Zamawiający: GDDKiA, O/Wrocław
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: STRABAG