2011

WIADUKT WA-19

ULICA GRODZKA WE WROCŁAWIU

Ulica Grodzka jest położona w historycznym centrum Wrocławia, na lewym brzegu Odry. Nabrzeże w tym miejscu pełniło wiele funkcji na przestrzeni wieków. Na początku XVIII wieku ulica przekształciła się w atrakcyjny bulwar z reprezentacyjną zabudową, do której należy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, założonego w 1702 roku, oraz poklasztorny budynek Zakładu im. Ossolińskich. Na początku XXI wieku rozpoczęto modernizację ulicy Grodzkiej. Jednym z głównych założeń projektowych było poszerzenie ulicy poprzez przeniesienie ruchu pieszego nad wodę, poza zarys nabrzeża. W celu wdrożenia tego założenia, zaprojektowano żelbetowy wspornik o zmiennym, względnie szeroki wysięgu, nieregularnym na jego długości. Konstrukcję zabalastowano w ziemi z tyłu nabrzeża. Rezultaty przedsięwzięcia ocenia się jako zgodne z celami projektowymi i oczekiwanymi pozytywnymi rozwiązaniami pod względem estetycznym, spełniające wysokie wymagania techniczne oraz harmonizujące z charakterem krajobrazu kulturowego tego miejsca.