2008

WIADUKT WD-22

WIADUKT WD-22 NAD AUTOSTRADĄ A4

Wiadukt zaprojektowano w związku z budową autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Krzyżowa w miejscowości Wykroty. Obiekt przeprowadza drogę krajową nr 94 nad autostradą. Szerokość użytkowa dla ruchu pojazdów wynosi 12,00 m natomiast nie przewidziano na obiekcie chodników dla ruchu pieszych.

Konstrukcja nośna to dwuprzęsłowy, podwieszony ustrój ciągły z pomostem z betonu sprężonego. Rozpiętości teoretyczne przęseł mierzone wzdłuż osi wiaduktu wynoszą 45,47 + 45,28 m. Szerokość przęseł jest stała na całej długości i wynosi 13,20 m. Pylony stalowe zamocowane w betonowych filarach.

Rok realizacji: 2008
Zamawiający: GDDKiA, O/Wrocław
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: DTP, Polska