2008

WIADUKT WD-242

WIADUKT WD-242 NAD AUTOSTRADĄ A1

Wiadukt znajduje się w ciągu obwodnicy Strykowa (droga krajowa nr 14) w korytarzu autostrady A1 (Katowice-Gdańsk). Obiekt w założeniach miał być punktem charakterystycznym trasy, typu landmark o stonowanym ukształtowaniu i małej wysokości konstrukcyjnej. Zaprojektowano stalowy, jednoprzęsłowy wiadukt łukowy. Rozpiętość przęsła wynosi 50,00 m, a strzałka łuku 7,174 m. Wysokość konstrukcyjna pomostu wynosi 1,89 m. Do stalowych łuków, przebiegających na zewnątrz pomostu (nie ograniczają szerokości użytkowej chodników), podwieszony jest poprzez poprzecznice stalowy ruszt z zespoloną płytą pomostową. Ruszt stanowi jednocześnie ściąg łuku. Belki stalowego rusztu są o przekroju dwuteowym, natomiast poprzecznice podporowe to konstrukcje skrzynkowe. Obiekt zmontowano na rusztowaniach, podwieszono, a następnie opuszczono powodując napięcie wieszaków. Wieszaki ze stali S355 połączone są za pomocą blach węzłowych z łukiem i pomostem. Jezdnia jest w łuku pionowym, a całe przęsło jest ukośne.

Rok realizacji: 2008
Zamawiający: GDDKiA, O/Łódź
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: PRM Mosty Łódź