1997

ESTAKADA W KŁODZKU

REMONT ESTAKADY W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8 W KŁODZKU

Estakada została wybudowana w roku 1984. Jest to obiekt złożony z 36 przęseł. Trzydzieści trzy przęsła wykonano z belek prefabrykowanych typu „PŁOŃSK”. Przęsła te oparte są na jednosłupowych filarach. Trzy przęsła zostały wykonane przy wykorzystaniu stalowych belek współpracujących    z żelbetową płytą pomostu.

Remont obejmował odtworzenie wyposażenia obiektu, zastosowanie pozornego uciąglenia przęseł prefabrykowanych (likwidacja dylatacji) oraz wzmocnienie oczepów filarów.

Rok realizacji wzmocnienia: 1997
Zamawiający: DODP, O/Wrocław
Projekt wzmocnienia: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: KPRM Kielce