O FIRMIE

Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW s.c. jest firmą działającą od 1994 roku. Jest to firma o profilu projektowo-consultingowym, z obszaru konstrukcji inżynierskich ukierunkowana przede wszystkim na budownictwo mostowe, betonowe i stalowe. Funkcjonowanie firmy poprzedzone było działalnością mniejszych zespołów projektowych powstałych po transformacji 1989 roku, które w drodze intensywnego rozwoju przekształciły się w spółkę Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW o obecnym kształcie organizacyjnym, opartą wyłącznie na polskim kapitale. Od początku działalności wykonujemy zadania dla jednostek administracji drogowej różnego szczebla, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządów Dróg Wojewódzkich i Miejskich, dla mniejszych jednostek samorządowych oraz dla kontrahentów prywatnych, krajowych i zagranicznych. Kadra inżynierska firmy to wysoko wykwalifikowani inżynierowie etatowi i stale współpracujący z firmą inni specjaliści branżowi o pełnych uprawnieniach wymaganych do projektowania obiektów z zakresu działalności firmy.

W różnych okresach działalności współpracowaliśmy z firmami krajowymi i zagranicznymi, jak na przykład:

 • BBKS Projekt, Wrocław – projekty drogowe i inne branże, w tym szczególnie automatyzacja projektowania dróg,
 • DROSYSTEM Sp. z o.o., Wrocław – projektowanie dróg,
 • Budimex SA, Warszawa,
 • Freyssinet Polska Sp. z o.o., Warszawa – sprężanie, olinowanie, formowanie segmentów, podnoszenie i nasuwanie konstrukcji,
 • isba GRUPA PROJEKTOWA, Wrocław – kształtowanie architektoniczne, wizualizacje,
 • H2L2 Architects/Planners, USA – architektura, wizualizacja, obiekty zabytkowe i historyczne,
 • Leonhardt, Andrä und Partner (LAP), Niemcy – projektowanie mostów,
 • Europe Etudes GECTI (EEG), Francja – segmentowe konstrukcje sprężone.

Współpracowaliśmy także z renomowanymi firmami wykonawczymi, jak Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA, Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o., Martifer Polska Sp. z o.o., PORR Technobud Polska Sp. z o.o., ISD Huta Częstochowa w zakresie przygotowywania projektów ofertowych,  projektów wykonawczych i warsztatowych oraz konsultacji zagadnień specjalnych z zakresu technologii budowy mostów.

Do największych osiągnięć z zakresu działalności firmy zaliczamy:

 • wprowadzenie do polskiego mostownictwa konstrukcji z rur stalowych,
 • upowszechnienie w projektowaniu mostów pojęcia „kolorystyki” i „wizualizacji” komputerowej obiektów,
 • projektowanie obiektów o niekonwencjonalnym ukształtowaniu jako efekt szerszej analizy relacji środowisko-konstrukcja,
 • stosowanie oryginalnego sposobu czynnego wzmacniania przęseł starych mostów stalowych kablami sprężającymi,
 • uwzględnienie w projektowaniu odnowy i modernizacji mostów zabytkowych wymogów wynikających z konieczności zachowania dziedzictwa sztuki inżynierskiej,
 • udział w konkursach na przeprawy mostowe w Polsce, z uzyskaniem znaczących rezultatów.

Biuro uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami za prace projektowe, konkursowe i podsumowujące działalność firmy, a mianowicie:

 • II miejsce Dolnośląskiej Budowy Roku 2007–2008 dla Zespołu Badawczo–Projektowego MOSTY–WROCŁAW s.c. za przebudowę Mostów Warszawskich we Wrocławiu,
 • Nagroda TYTAN 2007 przyznana przez czasopismo GEOINŻYNIERIA Drogi, Mosty, Tunele, w zakresie Budownictwa Mostowego; Kładka pieszo-rowerowa na Dunajcu łącząca Sromowce Niżne (Polska) z Czerwonym Klasztorem (Słowacja).
 • Wyróżnienie w Konkursie na Koncepcję Architektoniczno-Urbanistyczną Kładki Pieszo-Rowerowej przez Wisłę, „Kazimierz-Podgórze” w Krakowie, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa, 2006 rok,
 • Dyplom dla firmy Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW s.c. w uznaniu zasług na rzecz działalności i rozwoju Koła Naukowego Młodzi Mostowcy Politechniki Wrocławskiej w 2005 roku,
 • I nagroda Prezydenta Wrocławia i Towarzystwa Miłośników Wrocławia w konkursie PIĘKNY WROCŁAW, za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2006, w kategorii Obiekt Inżynierski, dla autora projektu: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt Sp. z o.o. – w składzie autorów projektu Jerzy Onysyk – Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW s.c.
 • Nagroda II stopnia Ministra Infrastruktury RP za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie Architektura i Budownictwo, za zrealizowany projekt estakady w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia nad ul. Strzegomską i torami PKP,
 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Regionalnym Przeglądzie Architektury, Wrocław 2003 rok, za atrakcyjne architektonicznie projekty obiektów mostowych,
 • Honorowa nagroda Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Dzieło Mostowe Roku 2000, za wdrożenie nowych technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów,
 • I i II nagroda (wspólnie z EEG) w konkursie na projekt estakady w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia (nad torami PKP w obrębie Gądowa) – obecnie „GĄDOWIANKA”, 1997 rok,
 • III nagroda w konkursie na projekt mostu przez Wisłę w ciągu Obwodnicy Płocka (konkurs dwustopniowy), 1997 rok,
 • II nagroda w konkursie na projekt mostu przez Wschodnią Odrę (Regalicę ) w Szczecinie (konkurs dwustopniowy), 1995 rok.

II miejsce Dolnośląskiej Budowy Roku 2007-2008

Nagroda TYTAN 2007

Wyróżnienie Stowarzyszenia
Architektów Polskich
w Regionalnym Przeglądzie Architektury,
Wrocław 2003

Dzieło Mostowe Roku 2000

Naszymi przemyśleniami dzielimy się ze środowiskiem mostowców i gremiami naukowo-technicznymi i gospodarczymi, przedstawiając najistotniejsze efekty pracy na łamach Inżynierii i Budownictwa oraz innych czasopism, konferencji i seminariów krajowych i zagranicznych.

MOSTY BETONOWE

MOSTY STALOWE

MOSTY DREWNIANE

REWITALIZACJA I WZMOCNIENIA

PROJEKTY OFERTOWE I KONKURSOWE

REALIZACJE SPECJALNE

CONSULTING

Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW s.c. jest firmą działającą od 1994 roku. Jest to firma o profilu projektowo-consultingowym, z obszaru konstrukcji inżynierskich ukierunkowana przede wszystkim na budownictwo mostowe, betonowe i stalowe. Funkcjonowanie firmy poprzedzone było działalnością mniejszych zespołów projektowych powstałych po transformacji 1989 roku, które w drodze intensywnego rozwoju przekształciły się w spółkę Zespół Badawczo–Projektowy MOSTY–WROCŁAW o obecnym kształcie organizacyjnym, opartą wyłącznie na polskim kapitale. Od początku działalności wykonujemy zadania dla jednostek administracji drogowej różnego szczebla, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządów Dróg Wojewódzkich i Miejskich, dla mniejszych jednostek samorządowych oraz dla kontrahentów prywatnych, krajowych i zagranicznych. Kadra inżynierska firmy to wysoko wykwalifikowani inżynierowie etatowi i stale współpracujący z firmą inni specjaliści branżowi o pełnych uprawnieniach wymaganych do projektowania obiektów z zakresu działalności firmy.

KONTAKT

Zespół Badawczo – Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c.

NIP: 895-10-05-811
REGON: 930341244

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Krakowska 19-23
Wrocław
tel. (071) 359 12 04
fax (071) 373 48 63

e-mail: biuro@mosty-wroclaw.com.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

ul. Świętochłowicka 8
51-506 Wrocław