2012

WIADUKT WN-9

WN-9 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8

Ustrój nośny obiektu jest jednoprzęsłową konstrukcją dwubelkową. Rozpiętość teoretyczna w osi podparcia na łożyskach wynosi 47,00 m, zaś całkowita jego długość w świetle ścianek żwirowych przyczółków jest równa 48,30 m. W przekroju poprzecznym przęsło to konstrukcja belkowa, dwudźwigarowa z belkami grzbietowymi zmiennej wysokości. Ukształtowanie ustroju nośnego dostosowano do przebiegu niwelety trasy i położenia drogi w planie. Ustrój nośny zaprojektowano z betonu B50 (C40/50) z 3% dodatkiem mikrokrzemionki sprężonego kablami podłużnymi.

Rok realizacji: 2012
Zamawiający: GDDKiA, O/Wrocław
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: Mota Engil Polska