1998

MOST W LUBANIU

MODERNIZACJA MOSTU PRZEZ RZEKĘ KWISĘ W LUBANIU

Most w Lubaniu nad Kwisą został wybudowany przed rokiem 1945. Uszkodzony w czasie wojny, odbudowany w latach pięćdziesiątych. Jest to ukośny (α=60°) obiekt trójprzęsłowy, stalowy, blachownicowy o pomoście z niewspółpracującej płyty żelbetowej. Ustrój nośny mostu to dwubelkowy trójprzęsłowy ruszt. Rozpiętości przęseł są następujące 39,00+51,00+39,00 m. Rozstaw dźwigarów głównych wynosi 7,00 m. Pomost tworzą poprzecznice nitowane rozstawione co 3,15 lub 3,25 m. Na poprzecznicach oparto podłużnice z dwuteowników rozstawione co 1,50 m. Płyta żelbetowa grubości 0,15 m spoczywa na podłużnicach. Most z uwagi na wytrzymałość elementów pomostu (poprzecznic) i dźwigarów głównych nie spełniał wymogów klasy C według PN-85/S-10030. Zaproponowano wzmocnienie polegające na dodaniu dodatkowej belki podwieszonej, usytuowanej między istniejącymi dźwigarami. Belka podpiera każdą poprzecznicę w środku jej rozpiętości za pomocą rurowych słupów. Po zamontowaniu dodatkowego dźwigara zmontowano słupki zaprojektowane jako dwuczęściowe (teleskopowe) z rur stalowych co pozwalało na precyzyjne ich spasowanie na montażu. Po zakończeniu montażu naciągnięto kable. Dodatkowy dźwigar podwieszono nad każdym filarem dwoma kablami 12T15. Bloki kotwiące mocowano do belki za pomocą spawania i śrub sprężających.

Rok realizacji: 1998
Zamawiający: DODP, O/Wrocław
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: KPRM Kielce