2001

KŁADKA W KIELCACH

KŁADKA DLA PIESZYCH NAD ULICĄ ŹRÓDŁOWĄ W KIELCACH

Kładkę zaprojektowano jako niesymetryczną dwuprzęsłową (29,059 m + 12,711 m) stalową konstrukcję podwieszoną do ukośnego pylonu. Stalowa część pylonu ma wysokość 13,80 m. Pochylenie pylonu wynosi 75,5°. Elementy pylonu to dwugałęziowe konstrukcje z rur stalowych o średnicy 40,6 cm, z przewiązkami rurowymi. Po ich zamocowaniu w cokołach przyspawano stężenia poprzeczne. W ten sposób podpora uzyskała konstrukcję ramową. Cięgna podwieszające pomost ułożono w układzie harfowym. Ze względu na szczupłość miejsca, w obiekcie tym po raz pierwszy w Polsce zamiast pochylni zastosowano dźwigi osobowe.

Rok realizacji: 2001
Zamawiający: MZD Kielce
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: KPRM Kielce