1997

KŁADKA W OSJAKOWIE

KŁADKA PRZEZ WARTĘ W OSJAKOWIE

Podczas modernizacji mostu na rzece Warcie w ciągu drogi krajowej  nr 8 zlikwidowano istniejące na nim chodniki poszerzając jezdnię. W związku z czym dla przejęcia ciągów ruchu pieszego zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie kładkę dla pieszych. Jest to obiekt stalowy w postaci kratownicy przestrzennej z rur. Pomost stalowy. Kładka składa się z dwóch przęseł o rozpiętościach 2 x 49,675 m. Wysokość dźwigara mierzona w osiach rur wynosi 2,00 m. Obiekt całkowicie spawany.

Rok realizacji: 1997
Zamawiający: GDDKiA, O/Łódź
Projekt konstrukcji: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: Mostostal Kędzierzyn-Koźle