2012

WIADUKT WN-20

WN-20 NAD DROGĄ EKSPRESOWĄ S8

Opisywany obiekt jest wiaduktem drogowym w ciągu łącznicy węzła Dąbrowa nad drogą ekspresową S8, na odcinku Wrocław-Oleśnica.

Konstrukcja nośna przęseł to dwuprzęsłowy ustrój ciągły z pomostem z betonu sprężonego. Zastosowano sprężenie wewnętrzne i zewnętrzne na dużym mimośrodzie. Rozpiętości teoretyczne przęseł mierzone wzdłuż osi wiaduktu wynoszą 43,50+39,90 m, natomiast szerokość przęseł jest stała na całej długości i wynosi 13,50 m. Całkowita szerokość obiektu w strefie podpory pośredniej wynosi 14,50 m, natomiast długość całkowita obiektu wynosi 112,79 m.

W przekroju poprzecznym ustrój nośny zaprojektowano, jako dwubelkowy z płytą pomostową o grubości 0,25 m zagłębioną pomiędzy dźwigarami wyprowadzonymi 0,81 m ponad jezdnię i pełniącymi tym samym funkcję betonowych barier sztywnych. Wysokość dźwigarów wynosi 1,75 m natomiast ich rozstaw w przekroju wynosi 11,50 m.

Rok realizacji: 2012
Zamawiający: GDDKiA, O/Wrocław
Projekt: ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: Mota Engil Polska