2015

REWITALIZACJA NABRZEŻY

REWITALIZACJA NABRZEŻY ODRY ŚRÓDMIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU

Rewitalizację murów oporowych nabrzeży zaprojektowano w ramach zadania „Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej, przebudowa nabrzeży rzeki Odry na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ujścia Starej Odry” i obejmują one swoim zakresem odcinek lewego i prawego nabrzeża Odry pomiędzy mostem gen. Władysława Sikorskiego i mostami Romana Dmowskiego. 

Konstrukcję murów stanowi żelbetowa podstawa, na której, na zasadniczej długości odcinka, wykonany został trzon muru składający się z prefabrykowanych płyt  żelbetowych z oblicowaniem z cegły klinkierowej (wykonywana wraz z prefabrykatem w wytwórni) stanowiących deskowanie tracone oraz betonowego rdzenia wypełniającego zespolonego z płytami prefabrykowanymi. Zakończenia murów oraz krótkie odcinki w miejscach złamania w planie trasy murów zaprojektowano w całości jako monolityczne. Zewnętrzne powierzchnie tych odcinków także zostały oblicowane okładziną z cegły klinkierowej. Wysokość muru (bez podstawy), w zależności od sekcji, wynosi 4.48 m lub 5.12 m, a sumaryczna długość murów objętych rewitalizacją wynosi ponad 390 m.

Rok realizacji: 2014 i 2015
Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Projekt rewitalizacji murów (konstrukcja): ZB-P MOSTY-WROCŁAW
Realizacja: konsorcjum PRI Pol-Aqua SA i DRAGADOS SA